Pro insecta

Pro insecta er en rådgivende virksomhed til fremme af insekters leveforhold og insekters nyttige funktion i økosystemerne.

Vi rådgiver virksomheder om hvordan de kan medvirke til at fremme insekters leveforhold, og hvordan insektbekæmpelse kan foretages så nænsomt som muligt.

Vi rådgiver private om hold af insekter til eget forbrug eller fornøjelse.

Vi formidler viden om insekter.

Vores formidling er gratis, og indledende kortlægning af en rådgivningsopgave er gratis.  

Vi driver politisk lobbyvirksomhed for insekters leveforhold.

Vi eksperimenterer med måder hvorpå menneskets interesser og insekters leveforhold kan spille sammen, bedre end i dag.
 


Tlf.: 21 77 71 22